Placeholder image

LICEUL TEHNOLOGIC "ION BARBU" GIURGIU

Şcoala nostră îşi propune să asigure elevilor săi o formare iniţială bazată pe competenţe flexibile, adaptate cerinţelor pieţei muncii, care să le sporească şansele de angajare mai ales în acele domenii în care există potenţial de creştere economică. Şcoala nostră îşi propune să asigure o educaţie de calitate,în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor,în vederea adaptării socio – profesionale a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni europeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii locală şi europeană. Liceul Tehnologic „Ion Barbu” oferă şanse egale tuturor tinerilor, conform dorinţei de formare profesională şi socială a acestora, oferă locuitorilor din Giurgiu, din comunele învecinate şi tuturor celor interesaţi din judeţ, oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, de înaltă calitate.
LICEUL TEHNOLOGIC “ION BARBU” GIURGIU îşi propune o abordare care sa îmbine tradiţiile învăţământului economic românesc cu o viziune inovatoare, emergenţa în contextul integrării europene a ţării noastre, să formeze, în filiera tehnologică (domenii de calificare: servicii, comerţ, turism, alimentatie), tineri capabili să facă faţă cerinţelor actuale şi de viitor ale societăţii, la standarde de calitate de nivel ridicat. Liceul Tehnologic “Ion Barbu “Giurgiu urmărește să devină un model al formării şi calificării profesionale a elevilor la nivelul standardelor europene.
Panel 3

NOUTĂȚI ȘI EVENIMENTE

Procedura de selecție a participanților în cadrul proiectului ERASMUS+, nr. 2018-RO01-KA101-048231

ERASMUS+

Anunț selecție participanți

ERASMUS+

Concurs selecție participanți

ERASMUS+

Lista finală a participanților la mobilități in cadrul proiectului ERASMUS+

ERASMUS+

Venituri brute realizate de personalul Liceului Tehnologic "Ion Barbu" Giurgiu,conform art.33 din Legea 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice - Octombrie 2018.

Tabel-venituri


PROIECTUL LEONARDO DA VINCI 2012-2013

Program sectorial european de cooperare în domeniul educaţiei şi formării profesionale


Proiectul se va desfăşura în perioada 10 februarie – 02 martie 2014, în restaurante din oraşul Lisabona, Portugalia, ţară cu potenţial turistic dezvoltat, recunoscută pentru calitatea serviciilor turistice. Participanţii la mobilitate sunt 20 tineri în formare profesională la Liceul Tehnologic “Ion Barbu” Giurgiu, specializarea Tehnician în gastronomie, nivelul 3 de calificare.


PREZENTAREA PROIECTULUI


GRAFIC DE SELECȚIE

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI LEONARDO DA VINCI 1

ANUNȚ SELECȚIE MOBILITĂȚI LEONARDO DA VINCI 2

REZULTATE CONCURS (SELECȚIE)